Ellen Mulder - Metselaar

In 2010 ben ik vol enthousiasme begonnen aan mijn uitdaging voor Doesburg: samenwerken, vertrouwen creëren en zeker niet discussies uit de weg gaan. 

Ik ben Ellen Mulder-Metselaar, getrouwd en moeder van een dochter en twee zoons. In de afgelopen jaren heb ik de VVD leren kennen als mijn partij, daar waar ik mij als liberaal thuis voel. VVD Doesburg is een lokale partij met een landelijk netwerk. Lokaal, omdat wij ons terdege bewust zijn van het feit dat landelijke standpunten niet altijd direct aansluiten op wat we lokaal nodig hebben. Ik wil er hard aan werken om vertrouwen in de overheid te laten groeien maar vooral ook om ons zelfgeloof weer de norm te laten zijn. 

Ik ben een pragmatisch mens die altijd het gesprek zal aangaan, niet bang is om te zeggen waar het op staat, ook als dat vervelend is. Van mij kun je een heldere uitleg van politieke beslissingen verwachten. Ik heb groot vertrouwen in de inwoners van Doesburg. Samen met elkaar kunnen we Doesburg maken tot wat het verdient. Doesburg: een stad met betrokken inwoners, politiek en bestuurders die elkaar kennen en vertrouwen en de dialoog nimmer uit de weg gaan. Dat is waar ik voor sta.

Ik ben wethouder en heb de volgende onderwerpen in mijn portefeuille: Financiën, Economische Zaken, Klein Stedenbeleid, Tourisme en recreatie, Cultuur, Volkhuisvesting, Project Beinum-West, Ruimtelijke ordening, Accommodatienota, Project Turfhaven, Project Begroting in Balans, Project Linies, Bouw en woningtoezicht, Nutsbedrijven, 3e loco.


Telefoon: 06- 11 30 22 89