VVD Doesburg en PvdA zorgen voor extra (kerst)waardering Doesburgse pleegouders

VVD Doesburg en PvdA bezorgen de Doesburgse pleegouder gezinnen een kerstpakket als blijk van waardering. Dit met ondersteuning van de gemeente.

De afgelopen maanden hebben de VVD Doesburg en PvdA aandacht gevraagd voor de pleegzorg in Doesburg. Werving van nieuwe pleegouders en waardering zijn daarbij belangrijke elementen. In het kader van waardering zijn afgelopen maandag de 6 Doesburgse pleegouders verrast met een kerstpakket.

Voor de werving is samen met de Doesburgse pleegouders en de Rotary op de kerstmarkt pleegzorg  onder de aandacht gebracht, wat ertoe heeft geleid dat diverse mensen nader ge├»nformeerd willen worden. Hiervoor wordt in februari een informatiebijeenkomst georganiseerd.

VVD Doesburg en PvdA zijn ook van mening dat pleegouders net zoals mantelzorgers een compliment en waardering verdienen. De gemeente onderschrijft dit en heeft dit initiatief ondersteund. Zo werd het mogelijk gemaakt dat de 6 Doesburgse pleeggezinnen verrast werden met een kerstpakket.