Pak de stoep en straat Oranjesingel aan!

Nu er volop gebouwd wordt aan de Oranjesingel voor de Sportclub Doesburg is het ook nú tijd om actie te ondernemen om de ontoegankelijke en slecht begaanbare weg en stoepen aan te pakken. Een nieuw multifunctioneel sportcomplex, een mooie en goed onderhouden moskee met daar tegenover nette huizen met mooie tuinen en dan een straat en stoep die moeilijk begaanbaar zijn voor omwonenden of bezoekers? 

Bewoners van de Oranjesingel geven het aan en ik heb het zelf ervaren: de bestrating heeft een grote bolling met gevaarlijke hoogteverschillen en door de groei van bomen en wortels is op allerlei plaatsen de stoep slecht begaanbaar. Op verschillende delen van het trottoir is een dusdanige ontzetting ontstaan door wortelopdruk dat mensen met een kinderwagen of rolstoel van de stoep af moeten, óm de boom heen moeten lopen over de straat, om vervolgens weer de stoeprand van zo'n vijftien tot twintig centimeter hoger op proberen te komen. Daarnaast zorgt de wortelopdruk voor struikel- en valgevaar. Dit kan niet de bedoeling zijn.

Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. We moeten streven naar een veilige leefomgeving. Daar hoort geen wortelopdruk bij. Gelukkig heeft de gemeente Doesburg een uitgebreid bomenbeheers- en bomenbeleidsplan. Het beleid van de gemeente is dat prioriteit moet worden gelegd bij bomen die nu (midden) in een voetpad staan. Deze bomen moeten worden gekapt en zo mogelijk worden herplant buiten de verharding in de directe omgeving.

Het is nu zaak om in ieder geval die paar knelpunten die echt gevaarlijk zijn direct aan te pakken. Als er sneeuw, ijzel of zelfs enkel regen valt, zijn de stoepen en straten levensgevaarlijk. Wanneer de gemeente nalatig zal blijven bij het aanpakken van de meest prangende probleemsituaties zal zij ook aansprakelijk zijn voor schade en letsel. Liever vandaag dan morgen moet de gemeente aan het werk om de veiligheid van de buurtbewoners en bezoekers aan de Oranjesingel terug te geven.