ALV regio Oost op 19 maart

De kamercentrales van VVD Gelderland en Overijssel worden samengevoegd tot VVD Regio Oost. Op 19 maart a.s. zal de eerste algemene ledenvergadering van de VVD Regio Oost plaats vinden. Op deze ledenvergadering zal een nieuw bestuur worden gekozen. De kamercentrales van Gelderland en Overijssel hebben de volgende kandidaten voorgedragen:


Voorzitter

Peter Snijders (Overijssel)

Vice-voorzitter

Bart Omlo (Gelderland)

Secretaris

Frans van Duikeren (Gelderland)

Penningmeester

Jan-Martin van Rees (Overijssel)

Talentmanagement en opleidingen

Tineke van Elst (Gelderland)

PR en campagne

Monique Zuidwijk (Gelderland)

Algemeen bestuurslid

Nico Middelbos (Overijssel)

De locatie waar de algemene ledenvergadering van de VVD Regio Oost plaats zal vinden is nog niet bekend. Wij zullen u hier nog nader over informeren.