VVD stelt schriftelijke vragen over opkomsttijden brandweer 2015

De gemeente Doesburg maakt onderdeel uit van de Veiligheids en Gezondsheidsregio Gelderland Midden (VGGM). Deze bestrijkt onderstaand gebied in de provincie Gelderland.

VVD Doesburg heeft (brand)veiligheid hoog in het vaandel staan. Wij waarderen de inzet van het vrijwillige brandweerkorps in Doesburg zeer.

In 2015 werden plannen rond reorganisatie van de Brandweerorganisatie Gelderland-Midden gepubliceerd. Het Doesburgse brandweerkorps maakt deel uit van deze organisatie. We hebben de ontwikkelingen hieromtrent dan ook kritisch gevolgd. In de plannen werd de ‘efficiënte verdeling van specialistisch materiaal’ geregeld. Voor het Doesburgse korps betekende dit een verminderde voertuigbezetting. Aan de gemeenteraad is toegezegd dat met de reorganisatie maximaal tegemoet gekomen zou worden aan de veiligheidseisen voor Doesburg. Ook zou er meer aandacht komen voor brandpreventie en brandveilig leven. In de raadsvergadering van mei 2015 werden de plannen uiteindelijk vastgesteld.

Onlangs werden de aanrijtijden van de brandweer over 2015 gepubliceerd. VVD Doesburg heeft hierop schriftelijke vragen ingediend.

Voor een groot aantal panden en locaties in de gemeente geldt een wettelijke normering dat er binnen 8 minuten na melding de brandweer aanwezig moet zijn. Deze 8 minuten is de tijd tussen melding via 112, doormelding richting brandweer en aanrijtijd richting de meldlocatie.

In 2014 blijkt dat deze norm in 27% van de gevallen is gehaald. In 2015 is dit 42%. Voor de panden met een opkomsttijd van 10 minuten is de norm in 2015 in 50% van de gevallen behaald. In 2014 was dit nog 100%. Wij willen graag weten hoe het College deze resultaten beoordeelt. Ook hebben we gevraagd naar de status van de maatregelen om brandpreventie te versterken.

Om de ingediende schriftelijke vragen te bekijken klikt u hieronder op de bijlage: Schriftelijke vragen opkomsttijden brandweer 2015.