VVD Doesburg wil kermis op De Bleek

Tijdens de commissievergadering van Bestuur en Organisatie van donderdag 6 oktober 2016 pleitte Marijke Everts namens de VVD-fractie voor verplaatsing van de Doesburgse kermis. De kermis, die al jarenlang in het stadscentrum van Doesburg plaatsvindt, brengt volgens de VVD de brandveiligheid in gevaar.

Brandweer Gelderland-Midden heeft de afgelopen jaren geen positief advies kunnen geven voor het houden van de kermis in de binnenstad. De gemeente heeft vervolgens maatregelen genomen, maar Brandweer Gelderland-Midden concludeert dat de (tijdelijke) door de gemeente geïnitieerde maatregelen en voorzieningen onvoldoende bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en de mogelijkheid tot het bestrijden van brand in het stadscentrum. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een onbeheersbare brand kan ontstaan. 

Marijke Everts: ‘Kermis in Doesburg dat betekent gezelligheid en nostalgie. Maar nostalgie en veiligheid gaan niet altijd hand in hand. Brandweer Gelderland-Midden heeft overduidelijk aangegeven dat er grote risico’s kleven aan het houden van de kermis in de binnenstad. Wegen zijn moeilijk bereikbaar en sommige panden zelfs onbenaderbaar. Ik moet er niet aan denken wat de gevolgen zijn van een brand tijdens de kermis. We hebben eerder als raad richtlijnen vastgesteld hoe we het veiligheidsbeleid binnen Doesburg willen vormgeven. De raad heeft daarbij de nadruk gelegd op preventie. Dit moeten we nu toepassen, want willen we als gemeenteraad dergelijke grote veiligheidsrisico’s nemen in een historische stad? Ik dacht het niet. Daarom moet de kermis, hoe jammer het ook is, verplaatst worden.’

De VVD heeft eerder dit jaar schriftelijke vragen gesteld over de brandveiligheid in de Doesburgse stadskern. Uit de antwoorden bleek dat niet één gebouw in de stadskern volledig voldoet aan het wettelijk kwaliteitsniveau (brandveiligheidsniveau) conform het Bouwbesluit 2012. 

 

Everts: ‘Daarom is preventie van enorm belang. Natuurlijk hebben we ook gekeken naar de meningen van direct belanghebbenden, zoals de kermisexploitanten en Doesburgse ondernemers. De kermisexploitanten geven aan dat een kermis op De Bleek beter tot zijn recht zou komen en ondernemers zien over het algemeen de kermis niet als commerciële meerwaarde. Dat geeft nog extra argumenten om de kermis te verplaatsen naar een nieuwe locatie. Op de Bleek kunnen we een compacte kermis ontwikkelen die prima bereikbaar is en waar de gemeente en brandweer goed kunnen handhaven. Natuurlijk willen we het feest behouden voor onze stad, maar het moet écht op een andere locatie.’