Begroting 2017 unaniem aangenomen door Doesburgse Raad

Het voorkomen van huiselijk geweld in Doesburg heeft naar idee van onze fractie nog wel wat extra aandacht nodig. Met 42 geregistreerde gevallen in 2015 en een aangifte percentage van 12% constateren dat er ongeveer 350 gevallen per jaar zijn op 11 300 inwoners. Veel te veel wat onze fractie betreft. We dagen de wethouder dan ook uit om in 2017 met een lokaal beleidsplan op dit gebied te komen zodat we dit in de komende jaren richting 2030 significant kunnen verminderen. Wilt de wethouder deze uitdaging aangaan?

Zelfstandigheid en Financiën

Willen we in 2030 nog steeds een zelfstandige gemeente zijn, dan moeten we hard aan de bak. De provincie is nog steeds bezig met het onderwerp ‘Sterk bestuur in Gelderland’ waaruit al meerdere fusies tussen gemeenten zijn voortgekomen. Zelfstandigheid betekent een grote verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheid voor een deugdelijke financiële huishouding. Verantwoordelijkheid naar je inwoners toe door een heldere en transparante begroting te hanteren. Ook als blijkt dat er minder plezierige boodschappen in staan zoals bij de Afvalstoffenheffing. De VVD is van mening dat deze kostendekkend dient te zijn met als uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’ en niet zoals in de begroting staat voor maar 89%. Vandaar ons amendement dat breed wordt gesteund getuige de mede-indieners.

Wel heeft deze schuif tot gevolg dat onze inwoners een te grote stijging aan lasten zouden krijgen. En hier zijn we dan als VVD weer geen voorstander van. Waar we ook geen voorstander van waren is de precarioheffing op de ondergrondse leidingen. Echter heeft de meerderheid van de raad destijds besloten om dit voor 2016 wel te gaan heffen. Met onze motie ‘Gebruik de precarioheffing voor tarief egalisatie’, willen we deze indirecte belasting weer terug geven aan de inwoners en zo géén lasten verhogen in 2017 en 2018. Ook niet voor de parkeervergunninghouders in de binnenstad en daarom zijn we graag mede-indiener van het amendement ‘Geen verhoging tarief parkeervergunningen’

Het laatste aspect dat we willen benoemen is de communicatie met onze inwoners. Zij het via social media, websites, krant of in gesprek te gaan. Het horen van wat er leeft binnen onze gemeente is belangrijk. Een manier waarop dit kan is in de contacten met de wijkraden. Zij weten heel goed wat er leeft in de buurt. Dit wordt ook beaamd door het college. Waar de VVD wel waarde aan hecht, is dat deze wijkraden hun vaste aanspreekpunt behouden in het gemeentehuis. Dit komt de samenwerking ten goede en maakt de communicatie naar ons idee makkelijker. Kan het college dit toezeggen?

 

Ik rond af voorzitter.

 

Zoals u heeft kunnen horen ziet VVD Doesburg veel potentie in onze gemeente. Potentie die we in de komende jaren zeer goed kunnen gaan benutten en realiseren. Laten we als Raad, College en inwoners gezamenlijk, met respect voor ieders rol, recht doen aan deze potentie en hier ten volste gebruik van maken. En ja ook een grote reis richting 2030 vol met ambities begint met een enkele stap.

 

Dank u voorzitter, Dan zal ik nu nog ons amendement en motie voorlezen.