Politiek café in Doesburg over de toekomst van Nederlandse landbouw

Op donderdag 15 december a.s. wordt in De Waag in Doesburg een politiek café georganiseerd over de toekomst van de Nederlandse landbouw. Gastspreker is Helma Lodders, portefeuillehouder landbouw voor de VVD in de Tweede Kamer. Ook Tweede Kamerlid Hayke Veldman, die de regio Achterhoek namens de VVD vertegenwoordigt, zal aanwezig zijn bij het politiek café.

De Nederlandse agri- en foodsector staat flink onder druk: slechte rendementen in de melkvee- en varkenshouderij, discussies over fosfaatrechten en steeds minder opvolgers voor het boerenbedrijf. Hoe houden we de landbouw vitaal en wat is er nodig om de diverse crises boven te komen? Vragen die op een interactieve wijze besproken zullen worden.    

Marijke Everts, VVD-raadslid in Doesburg: “De Achterhoek is één van de belangrijkste gebieden voor de Nederlandse food- en agrisector. De landbouw zorgt hier voor werkgelegenheid en leefbaarheid in de buitengebieden. Dit moeten we ook voor de toekomst behouden. De Achterhoek moet een sterke regio blijven. Tijdens het politiek café kunnen we volop discussiëren en onze ideeën meegeven richting Den Haag.”  De avond start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur en wordt gehouden in de grote zaal (boven) van De Waag, Koepoortstraat 2-4 in Doesburg. De avond is vrij toegankelijk.