Verkiezingsprogramma - Samen voor ons Doesburg

Doesburg is jouw stad. De stad waar je woont, werkt, naar school gaat of onderneemt. Het is de stad die we met z’n allen beetje bij beetje mooier en beter willen maken. De afgelopen vier jaar heeft VVD Doesburg zich vol ingezet om Doesburg mooier en beter te maken. We kunnen met trots zeggen dat dit op veel vlakken is gelukt, maar is er uiteraard altijd ruimte voor verbetering.

In de afgelopen periode zien we dat onder aanvoering van de VVD het buitengebied de aandacht krijgt dat het verdient. De Zomerweg en Eekstraat worden opgeknapt en de start van het uitrollen van glasvezel wordt verwacht in 2018.

Het centrum van Beinum gaat eindelijk vernieuwd worden. De lege GTW loods, al jaren een doorn in het oog, krijgt eindelijk weer een nieuwe invulling, nota bene door Doesburgse ondernemers. We hebben samen geïnvesteerd in de diverse sportverenigingen zoals SC Doesburg en de Tennisvereniging. Deze investeringen bieden mogelijkheden voor de toekomst en groei in onze stad.

In de afgelopen periode is er ook voor de ondernemers veel gebeurd: het opknappen van het bedrijventerrein Verhuellweg is afgerond en voor het bedrijventerrein Beinum is de subsidie aanvraag door de provincie goedgekeurd en de schop gaat binnen afzienbare tijd in de grond. Dit was een jarenlange wens van de ondernemers waar wij als VVD goed naar geluisterd hebben. Ook met de ondernemers in de Binnenstad gaat het beter, door voortdurende aandacht voor bezoekers, de aankleding van de stad en veel promotie hebben we de stad letterlijk en figuurlijk zien opbloeien.

De stad is financieel gezond. Uit onze goed gevulde spaarrekening hebben we flink kunnen investeren in onze stad en haar toekomst. Deze investeringen komen ten goede aan jou, onze inwoners en ondernemers.

Omdat onze gemeente er financieel goed voorstaat, heeft de VVD het initiatief genomen om de afgelopen twee jaar aan onze inwoners en ondernemers in totaal € 720.000 aan belasting direct en indirect terug te geven. Dit heeft een gemiddeld huishouden toch al gauw zo’n € 75,- per jaar gescheeld.

Voor de komende jaren zetten wij als VVD Doesburg ons wederom in om samen met jou in een  goed onderhouden stad te kunnen blijven wonen, waar het prima leven is en waar je makkelijk kunt komen. Waar je als persoon en ondernemer volop kunt ontplooien en er ruimte is voor het eigen initiatief.  We moedigen iedereen aan om mee te doen, maar we helpen elkaar ook waar het zelf even niet gaat. Hierbij zullen we aandacht moeten hebben voor de betaalbaarheid van de zorg in onze gemeente. Zorg waar iedereen recht op heeft, maar wel effectief dient te zijn.

VVD Doesburg zet de komende vier jaar en verder voortvarend in op duurzaam beleid voor ons en de toekomstige generaties.

Onze stad is een bruisende stad voor zowel haar inwoners als ook voor toeristen. Onze stad is een stad waar we samen wonen, werken, onze doelen kunnen bereiken en we naar elkaar omkijken als het nodig is.

Onze stad is een stad waar we al 780 jaar trots op zijn.

Daarom gaan we de komende vier jaar vol voor jou aan de slag, samen met jouw stem,

 

Samen voor ons Doesburg