Uitbreiding Rotra en Ubbink in de Fraterwaard gaat niet door

Vandaag zijn de langverwachte onderzoeksresultaten naar de mogelijkheden voor Rotra en Ubbink om uit te breiden richting de Fraterwaard bekend gemaakt. Hieruit is gebleken dat de oplossing ruimtelijk haalbaar en technisch te realiseren is. Maar ook is gebleken dat de uitbreiding een te hoge financiƫle investering vraagt en zodoende niet haalbaar is. Verdere stappen om het bedrijventerrein richting de Fraterwaard uit te breiden, zullen dan ook niet gezet worden.

De VVD heeft vanaf de start van het proces steeds aangegeven uitbreiding van werkgelegenheid toe te juichen maar niet voordat eerst een uitgebreid onderzoek zou hebben plaatsgevonden naar de ruimtelijke inpasbaarheid en de effecten op de waterstand en flora en fauna in het gebied: kortom eerst de feiten boven tafel wat betreft impact en haalbaarheid. En niet, zoals de VVD bij sommige andere partijen zag: vooraf hard nee of ja roepen zonder onderbouwing van feiten, maar juist op basis van de onderzoeksresultaten een keuze maken. En die keuze is nu gemaakt en resulteert in geen verdere stappen in een mogelijke uitbreiding richting de Fraterwaard.

Het  onderzoek, de uitkomst hiervan en de keuze die nu is gemaakt, laten zien dat hier sprake is geweest van een zorgvuldig proces van alle betrokkenen. Dit geeft de VVD ook vertrouwen dat hierin niet zomaar een besluit is genomen. De VVD  is ook blij met het feit dat, de bedrijven dusdanig hard groeien dat ze ondanks de keuze om niet uit te breiden in Doesburg, toch in de regio kijken naar uitbreiding en hiermee de regionale werkgelegenheid voorlopig behouden blijft. Wat ons betreft blijft de gemeente Doesburg in gesprek met de beide bedrijven om zeker te stellen dat de bedrijven ook in de toekomst zich aan Doesburg verbonden voelen en blijven.

Op een later tijdstip zullen we het onderzoek en de resultaten ongetwijfeld nog bespreken in de raad en daar een verdere beschouwing geven, natuurlijk weer op basis van de feiten.