Raadsvragen over de afsluiting van de Barend Ubbinkweg

Afgelopen woensdag hebben de raadsfracties kennis genomen van het persbericht over de afsluiting van de Barend Ubbinkweg gedurende 3 maanden vanaf 3 september tot 3 december. Dit voor zover bekend op verzoek van het waterschap Rijn & IJssel en Liander.

De afsluiting heeft met name voor de inwoners van Beinum tot gevolg dat de verbinding tussen hun wijk en de andere wijken ten noorden van de sluis ronduit slecht wordt. In de nazomer beginnen de scholen weer en in het najaar wil onze jeugd, door het slechter wordende weer, juist meer gebruik maken van de busverbindingen richting de middelbare scholen. Ook wordt er in aanloop naar de feestdagen meer gewinkeld in onze binnenstad, die door de afsluiting slechter bereikbaar wordt, wat weer nadelig kan zijn voor de ondernemers in de binnenstad.

Juist in deze periode wordt een aantal bushaltes tijdelijk gesloten. Tevens is ons zorgcentrum aan de Linie 4 niet meer snel bereikbaar voor de inwoners van Beinum. Ook de hulpdiensten gaan hier hinder van ondervinden en lijken niet via de snelste route van en naar Beinum te kunnen rijden.

In navolging van onze mondelinge vragen tijdens de commissies VROM in de maanden mei en juni als ook het verstuurde persbericht, hebben de fracties van VVD Doesburg, Stadspartij Doesburg en PvdA/GroenLinks de volgende vragen aan het college gesteld:


1.    De afsluiting is bedoeld voor de werkzaamheden aan de vistrap. Waarom heeft het waterschap er toe besloten om de Barend Ubbinkweg 3 maanden af te sluiten? Had dit niet efficiĆ«nter gepland kunnen worden? Indien niet, graag een toelichting waarom dit niet kan1.

(We nemen in herinnering de sterk verkorte afsluiting van de Ver Huell brug  in 2015/2016 die ook eerst 3 maanden voor kerst afgesloten zou worden).

 2.      Wat voor andere mogelijkheden dan een afsluiting van 3 maanden zijn er onderzocht? Waarom heeft het waterschap er juist voor gekozen om de afsluiting in het najaar in te plannen en niet gedurende de zomerperiode?

 3.      Wat is het effect van de afsluiting op de aanrijtijden van de hulpdiensten zoals de brandweer, ambulance en politie in de wijk Beinum?

4.    Wat voor afspraken zijn er gemaakt met het waterschap ten aanzien van de hulpdiensten? Kunnen zij nog normaal gebruik maken van de brug? Wat voor effect heeft dit voor onze brandweervrijwilligers die in Beinum wonen en richting de kazerne aan de Halve Maanweg moeten bij een oproep?

 5.      Door de afsluiting zal er naar verwachting ook meer (sluip)verkeer over de parallelweg Den Helder richting de wijk Ooij gaan en met de reguliere omleiding via de Kraakselaan. Worden er maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid in de wijk Ooij en op de Kraakselaan op peil te houden? Indien ja, welke maatregelen? Indien nee, waarom niet?


6. Heeft het college voor het doorsturen van het persbericht kennis genomen van deze vorm van afsluiting door het waterschap? Heeft het college, gezien de belangstelling van de raad voor de mogelijke afsluiting en de effecten hiervan, overwogen om de Raad vooraf te informeren over de afsluiting, effecten en afspraken ten aanzien van bereikbaarheid en veiligheid van de wijk Beinum? 


7.    Is het college samen met het waterschap voornemens om de inwoners van Doesburg nader te informeren over de gevolgen van de afsluiting en eventuele alternatieve verbindingsmogelijkheden? Dit zowel voor de inwoners van de wijk Beinum, als ook de andere wijken die naar verwachting meer verkeer te verwerken krijgen. Indien ja, wat is hier de planning voor? Indien niet, waarom niet?

 

 

Namens de fracties van VVD Doesburg, Stadspartij Doesburg en Pvda/GroenLinks,

 

 

Martin Korporaal

David van Sommeren

Kees van Immerzeel