Wethouder Ellen Mulder legt taken neer

Gisteren tijdens de commissievergadering Bestuurs- en Organisatietaken heeft wethouder Ellen Mulder-Metselaar aangegeven haar taken als wethouder neer te leggen. Met haar vertrek neemt zij de politieke verantwoordelijkheid als huidige portefeuillehouder voor het tekort dat rondom het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is ontstaan.

Als VVD Doesburg vinden wij haar vertrek zeer betreurenswaardig en tegelijkertijd moedig. Ellen heeft zich in de afgelopen 10 jaar politiek vol ingezet voor Doesburg om de stad mooier en beter te maken en nog duidelijker op de kaart te zetten economisch, toeristisch en cultureel. Hier zijn wij haar zeer erkentelijk en dankbaar voor en wensen haar veel succes in haar verdere toekomst.

VVD Doesburg zal haar verantwoordelijkheid als coalitiepartner blijven nemen om het coalitieakkoord dat we samen met de Stadspartij Doesburg en PvdA/GroenLinks in mei 2018 hebben gesloten verder uit te voeren. Hiertoe zullen wij in overleg treden met onze coalitiepartners over de ontstane situatie om zo spoedig als mogelijk is weer met een voltallig college aan de toekomst van onze mooie stad te werken.