VVD Rondom Arnhem te gast in Doesburg.

Na een welkomstwoord van voorzitter Han Kranenburg begaf het gezelschap zich naar de filmzaal. Tijd om bij te praten.
Allereerst over de ontwikkelingen in het Provinciebestuur. Na de verkiezingen dit voorjaar werd het gezelschap geïnformeerd over de coalitiebesprekingen en de totstandkoming van de coalitie tussen VVD, CDA, D66 en Partij van de Arbeid. De plannen van deze coalitie voor de komende jaren zijn vastgelegd in het coalitieakkoord "Ruimte voor Gelderland". Nadat iedereen bedankt was voor de inzet tijdens de verkiezingen was het woord aan Remco Dijkstra, tweede kamerlid voor de VVD.

Hij hield een bondig en duidelijk betoog over de belastingplannen van het kabinet. Uiteraard waren er veel vragen uit de zaal. De plannen werden kritisch ontvangen. Met name over de positie van zelfstandigen, gepensioneerden en mensen met een uitkering werden vragen gesteld.

Daarna was het woord aan Ellen Mulder-Metselaar VVD wethouder van Doesburg. Haar presentatie gaf een duidelijk overzicht van de economische kracht van Doesburg. Ook beargumenteerde zij dat een kleine gemeente als Doesburg, met een krachtig bestuur gericht op samenwerking binnen en buiten de regio, in een tijd van schaalvergroting wel degelijk bestaansrecht kon hebben. Tot slot gaf zij een kort overzicht van projecten die in Doesburg gerealiseerd zijn dan wel nog in ontwikkeling zijn.
Deze projecten zijn een voorbeeld van hoe gemeente, ondernemers en burgers in Doesburg nauw samenwerken.

Onder aanvoering van Ellen Mulder-Metselaar vertrokken de gasten aansluitend voor een korte stadswandeling waarin een aantal van de projecten werden bezocht en de schoonheid van de stad werd beleefd.

Bij terugkeer in het Arsenaal kregen de gasten voor vertrek natuurlijk nog een tasje met Doesburgse mosterd en informatie over Doesburg mee.
De gasten waren zeer enthousiast over Doesburg. Met ongeveer 40 aanwezigen, een goed bezochte bijeenkomst. Fractie en bestuur kijken terug op een succesvolle bijeenkomst waar zeker Doesburg goed op de kaart is gezet !

Op 19 september is de volgende bijeenkomst van VVD Rondom Arnhem. We zijn dan te gast in Ede.