VVD en PvdA vragen aandacht voor Pleegzorg.

In de rondvraag van de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen van 6 oktober hebben de PvdA en VVD aandacht gevraagd voor de pleegzorg in Doesburg. Om meer aandacht voor dit onderwerp te krijgen hebben de beide fracties de afgelopen maanden nauw samengewerkt en met een aantal pleegouders en ondersteuning van Lindenhout een werkgroep opgericht.

De doelen van deze werkgroep zijn:

Nieuwe pleegouders in Doesburg werven

Huidige pleegouders versterken en behouden

Kennis op het gebied van lokale pleegzorg vergaren en delen

Gemeente en politiek informeren over de wensen van pleegouders

Meer erkenning voor de pleegouders

Uitzoeken of er, en welke financiële middelen nu onbenut blijven

Begin september is er een bijeenkomst geweest met Lindenhout een 6-tal pleegouders en vertegenwoordiging uit beide fracties, een medewerker van het jeugdteam Doesburg en Dhr. Overweg als geïnteresseerde op het onderwerp.

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat er momenteel 7 pleegouder gezinnen in Doesburg zijn en 32 kinderen uit Doesburg die opgevangen worden in pleeggezinnen in en buiten Doesburg. Het kunnen uitwisselen van informatie over pleegzorg vraagstukken en de aandacht voor pleegzorg zelf werd ook zeer gewaardeerd.

Als vervolg op de bijeenkomst is er in de ‘Week van de Pleegzorg’ op Doesburgdirect.nl aandacht gegeven door middel van diverse interviews met pleegouders uitgevoerd door Anneke de Bundel zelf ook pleegouder. Hiernaast is er een Facebook pagina “Pleegouders Doesburg” online gebracht voor meer interactie en waar meer informatie op komt. (Zie de links onderaan dit artikel)

De fracties van VVD en PvdA gaan nu verder aan de slag met alle ins en outs die verkregen zijn op onder andere deze avond om zo te kijken naar het huidige gemeentelijke beleid ten aanzien van pleegzorg en ondersteuning. 


Voor meer informatie en de links naar de facebookpagina en de interviews:

https://www.supergewonemensengezocht.nl/

 

https://www.facebook.com/PleegoudersDoesburg

http://www.doesburgdirect.nl/2015/10/peuters-in-de-pleegzorg/

http://www.doesburgdirect.nl/2015/10/de-crisispleegouders/

http://www.doesburgdirect.nl/2015/10/een-baby-in-de-pleegzorg/

http://www.doesburgdirect.nl/2015/10/de-weekendopvang/