Gemeente moet snel aan de slag in Beinum

De laatste jaren is er door de Doesburgse gemeente veel werk verricht om de leef- en werkomgeving in de binnenstad en in verschillende wijken te verbeteren. Nu wordt het de hoogste tijd om alle aandacht te geven aan Beinum. 

VVD Doesburg is blij met het voornemen dat er in 2016 wordt gestart met het opknappen van bedrijventerrein Beinum. Marijke Everts (raadslid VVD): “Het is hoog tijd om het bedrijventerrein te moderniseren. Dit is nodig om ondernemers naar onze stad te trekken, bedrijvigheid te bevorderen en werkgelegenheid te vergroten.”

Het opknappen van het centrumgebied Beinum is ook opgenomen in de planning van het Doesburgse college. Het college heeft echter aangegeven dat het centrum van Beinum op zijn vroegst in 2017 onder handen wordt genomen. 

Marijke Everts: “Dit is wat ons betreft veel te laat. Aanstaande woensdag zal de commissie VROM spreken over de verschillende ontwikkelprojecten waarvoor het college budget heeft vrijgemaakt. Tijdens deze commissie zal de VVD vragen om het centrumgebied Beinum als eerste prioriteit van de ontwikkelprojecten op te pakken. Het college moet hier snel aan de slag wat de VVD betreft!”