Nieuwe kandidaat-wethouder VVD Doesburg: Bart Elbers

De Doesburgse VVD-fractie stelt Bart Elbers voor als wethouder. Gemeenteraad beslist 26 oktober over zijn voordracht.

Na het vertrek van Wethouder Rob Gossink is er een lege plaats ontstaan in het Doesburgse college. De VVD-fractie gaat in de raadsvergadering van 26 oktober Bart Elbers voordragen als wethouder om deze plaats in te vullen.

Bart Elbers is 49 jaar, komt uit Leuvenheim (gemeente Brummen), is getrouwd en heeft twee dochters op de middelbare school. Namens de VVD was hij eerder raadslid, wethouder en Statenlid. Daarnaast heeft hij ondersteuning geboden bij het schrijven van verkiezingsprogramma’s, het opstellen van kandidatenlijsten en het voeren van onderhandelingen namens de VVD.

VVD-fractievoorzitter Walther Eenstroom over de komst van oud-wethouder Elbers: “Na het aangekondigde vertrek van Rob zijn we direct op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat. Deze hebben we met Bart gevonden. We hebben hem in korte tijd leren kennen als een enthousiast en energiek persoon met het hart op de juiste plaats. Dat past volgens mij heel goed binnen onze mooie stad Doesburg en het Doesburgse college, daarom stellen we hem met plezier voor. Hij komt weliswaar van net buiten Doesburg, maar met zijn ervaring in de gemeentelijke politiek in Brummen en ervaring als Statenlid voor Gelderland zijn we als VVD-fractie erg blij met zijn komst”.

Op dit moment werkt Bart Elbers bij Heijmans. Hij zal deze werkzaamheden beëindigen wanneer de raad instemt met deze voordracht.