Nieuws

 • STEM 22 NOVEMBER VVD!

  STEM 22 NOVEMBER VVD! Lees verder

 • Nieuwe kandidaat-wethouder VVD Doesburg: Bart Elbers

  Nieuwe kandidaat-wethouder VVD Doesburg: Bart Elbers Lees verder

 • Rob Gossink niet langer wethouder

  Tot onze grote spijt heeft wethouder Rob Gossink meegedeeld zijn functie per 1 oktober a.s. neer te leggen. Rob was wethouder sinds mei 2022. Zijn beweegredenen voor zijn besluit zijn van persoonlijke aard. Wij vinden het dapper dat hij dit besluit heeft genomen en bedanken hem voor zijn inzet voor onze mooie stad in het afgelopen jaar. Wij wensen Rob veel succes bij het verder invullen van zijn carrière. Er wordt gezocht naar een geschikte opvolger. Lees verder

 • Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023

  Erik Haverkort, #39 op de lijst van de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. Lees verder

 • In Memoriam: Egbert Lommers

  In Memoriam: Egbert Lommers, Dierbare Vriend en VVD'er in hart en nieren. Met verdriet in onze harten hebben wij op 11 juli 2023, op de leeftijd van slechts 43 jaar, afscheid genomen van onze geliefde vriend Egbert Lommers. Zijn plotselinge heengaan laat een diepe leegte achter in onze harten en in de VVD-fractie Doesburg, waar hij zijn stempel op heeft gedrukt. Egbert was een ondernemer in hart en nieren. Met passie en vastberadenheid richtte hij MKB-Telecom op, dat uitgroeide tot een bloeiende onderneming. Hij leek altijd tijd te hebben om mensen te helpen en dat zorgde ervoor, dat velen van zijn creatieve geest konden profiteren. Zijn nalatenschap van de Hanzestad Doesburg-sticker zal dan ook nog vele jaren voortleven. Maar Egbert was meer dan alleen een ondernemer. Hij was ook een liefdevolle echtgenoot en een toegewijde vader van drie prachtige kinderen. Zijn familie was zijn alles. Samen met zijn kinderen was hij bezig om een pizzeria, inclusief bezorgservice, op te richten. Met liefde en zorg stimuleerde hij zijn vrouw en kinderen in het bereiken van hun doelen. Buiten zijn professionele en familiale verantwoordelijkheden was Egbert een loyale vriend voor velen. Hij was makkelijk in de omgang, humoristisch, creatief en vriendelijk en kon goed overweg met mensen. Juist deze eigenschappen hebben tot veel vriendschappen geleid, waar zijn steun werd gewaardeerd en bemoedigende, maar ook kritische woorden altijd een luisterend oor vonden. Binnen de VVD Doesburg zullen Egbert zijn gedachten altijd als inspiratie worden gezien. Zijn nalatenschap zal voortleven in de harten van degenen die hij heeft achtergelaten. Wij wensen zijn vrouw Esther en de kinderen Nathan, Milan en Naomi veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd. Rust in vrede, Egbert. Je zult altijd een geliefd deel van onze levens blijven. Lees verder

 • Vakantiegroet

  Vakantiegroet Lees verder

 • VVD KIEST VOOR EVENWICHTIG PARKEERBELEID

  Het parkeren is in Doesburg toe aan een vernieuwing. De oude binnenstad is gebouwd en ontwikkeld in een tijd dat er geen auto's waren. Hierdoor is de infrastructuur heden ten dage niet toereikend op de totale parkeerbehoefte. Het college van burgemeester en wethouders tracht met het nieuwe parkeerbeleid een eerlijker beleid te realiseren. De verschillende voorstellen van de politieke partijen worden nog aan de gemeenteraad voorgelegd. Wij zijn er ons van bewust, dat we niet tegemoet kunnen komen aan de wensen van alle bewoners van de binnenstad. Daarvoor is een evenwichtiger keuze op zijn plaats. De wens van de VVD was het parkeren op straatniveau. Naar verwachting zal de keuze gaan vallen op zes parkeerzones in de binnenstad. Woon je bijvoorbeeld in straat A, dan kun je ook parkeren in straat B, maar niet in straat C. Wij denken en vinden dat onze voorstellen een positieve invloed hebben gehad op de voorstellen van het college B&W. Het onderwerp Herijking Parkeervergunningensysteem komt ter sprake in de Commissie VROM op 8 mei a.s. Op 25 mei a.s. staat dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Lees verder

 • Raadsleden Hendrik Vels en Walther Eenstroom poetsen Stolpersteine

  Stolpersteine zijn kleine betonnen stenen met een messing bovenlaag die zijn gelegd voor de huizen, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog onder andere Joodse mensen en homoseksuelen zijn vervolgd, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord werden gedreven door het naziregime. Op dit moment liggen er in Doesburg tien Stolpersteine op zes adressen. Op elk messingplaatje zijn de naam, geboortedatum, de deportatie-, het overlijdensjaar en de plaats gegraveerd. Elk jaar worden de Stolpersteine gepoetst. Dit jaar was door de Historische Vereniging Stad en Ambt Doesborgh de plaatselijke politiek uitgenodigd. De VVD werd vertegenwoordigd door de raadsleden Walther Eenstroom en Hendrik Vels. Samen met de Stadspartij, PvdA/Groen Links en D66 hebben deze Doesburgse politieke partijen zich ingezet om de gedenkstenen hun glans terug te geven en de slachtoffers van het nazisme te herdenken. Lees verder

 • VVD op bezoek bij introductiemiddag SGRD

  Op zaterdagmiddag 25 maart jl. was er door de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. voor raadsleden en fractie-assistenten de bijeenkomst DoesBewust georganiseerd. Dit met als doel om bij de politiek in Doesburg meer bewustwording te creëren betreffende de problematiek van Doesburgers met een beperking. De bijeenkomst was een absolute eye-opener. Dit was niet in de laatste plaats te danken aan de toespraak van burgemeester Otwin van Dijk van gemeente Oude IJsselstreek, die zelf een beperking heeft, en door de SGRD was uitgenodigd. Hij wist de ons haarscherp, maar op een plezierige manier te wijzen op ónze beperking die wij hebben als blinde vlek in onze beleving over het leven van mensen met een beperking. Daarna werden door de SGRD enkele Doesburgse voorbeelden getoond waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Na de gastsprekers en de presentatie werden de raadsleden en de fractie-assistenten uitgenodigd om een stukje praktijk te ervaren. Voor de deur van het stadhuis stonden diverse rolstoelen klaar, waarin het de bedoeling was zelf te ervaren hoe de rollende voortbeweging in Doesburg is. Mijn begeleider en ik beten de spits af. Ik werd eerst een stuk door de Doesburgse binnenstad geduwd. Ik ervaarde op dat moment als 'rolstoelgebruiker' dat je dan behoorlijk door elkaar geschud wordt. Vervolgens moest ik op eigen kracht een klein hellinkje op en ook hierbij ervaarde ik weer hoe zwaar dit ging. Juist op dat moment kwamen van de andere kant de overige deelnemers aan en ik vertelde dat het mij behoorlijk tegenviel. Ik had enige empathie verwacht, maar in plaats daarvan was de hilariteit groot: ik had namelijk beide remmen nog op de wielen van de rolstoel staan.... Toen ik de remmen had losgemaakt, ging het inderdaad een stuk lichter. Feit blijft echter, dat Doesburg plekken heeft met her en der oude klinkers en zullen mensen die als gevolg van hun beperking op sommige plaatsen hinder ondervinden. Ik dank de SGRD voor de informatieve middag, waarin het belang van een inclusieve samenleving weer eens benadrukt werd. Lees verder

 • Waterschapsverkiezingen 2023

  Water! Voor onze regio van levensbelang. Als doorstroomregio is het essentieel dat we water kunnen vasthouden om droge periodes op te vangen. Tegelijkertijd moeten we op bepaalde momenten water zo snel mogelijk kunnen afvoeren. We willen geen natte voeten. Slimme oplossingen zijn hiervoor nodig, maar wel betaalbare oplossingen. Binnen het waterschap maken wij deze keuzes met gezond verstand. Stem daarom VVD! Lees verder

 • Afscheid Ankie Seegers

  AFSCHEID ANKIE SEEGERS Tijdens de fractievergadering van 9 februari jl. nam voorzitter Walther Eenstroom afscheid van Ankie Seegers. In zijn toespraak bedankte hij namens de fractie Ankie voor haar jarenlange inzet en keek hij terug op haar indrukwekkende loopbaan binnen de VVD Doesburg. In 1986 werd Ankie lid van de VVD. Vanwege haar destijds drukke baan en de zitting in de culturele werkgroep van Doesburg 750 kon zij niet aan het verzoek voldoen om op de lijst te komen voor de gemeenteraad. Zij was raadslid van 1999 tot 2006. En Ankie heeft geschiedenis geschreven, want zij is ruim zes maanden tijdelijk de eerste vrouwelijke wethouder in Doesburg geweest. Ook heeft zij medewerking verleend aan het programma De Rijdende Rechter vanwege een kwestie tussen de bewoners van de Kraakselaan, de Van Kinsbergenstraat en de Gemeente. Lees verder

 • Walther Eenstroom beëdigd tot gemeenteraadslid

  In de gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2023 is, na het onderzoek van de geloofsbrieven, Walther Eenstroom door burgemeester Loes van der Meijs beëdigd tot lid van de gemeenteraad van Doesburg. Walther is sinds 1 januari jl. fractievoorzitter van de VVD in Doesburg. Na afloop van de gemeenteraadsvergadering werd Walther gefeliciteerd. En daar horen natuurlijk ook een bloemetje en een flesje drank namens de fractie van de VVD bij. Samen met wethouder Rob Gossink, Hendrik Vels (raadslid), Mandy Kampen (fractie-assistent) en Daphne Backer (fractie-assistent), is de VVD in Doesburg weer helemaal compleet om voor 2023 te Doen Wat Nodig Is! Lees verder

 • Afscheid voorzitter Jolijn van der Pool

  Tijdens de VVD-fractievergadering van 22 december jl., legde Jolijn van der Pool de functie van voorzitter neer. Dit deed zij na een weloverwogen besluit. Tijdens de vergadering bedankte de nieuwe fractievoorzitter, Walther Eenstroom, Jolijn voor de samenwerking en roemde haar inzet tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en de coalitieonderhandelingen. Burgemeester Loes van der Meijs bedankte haar tijdens de gemeenteraadsvergadering met de woorden: 'Jolijn was altijd prettig in de raad. Prettig, maar ook zéker kritisch waar nodig en dat verwachten we van raadsleden. Jolijn heeft altijd een enorme dossierkennis gehad en wist het partijstandpunt van de VVD altijd goed te verwoorden. We gaan Jolijn missen in de raad.' Hoewel Jolijn geen deel meer uitmaakt van de fractie, verzekerde zij iedereen ervan dat ze de ontwikkelingen binnen de partij op de voet zal blijven volgen. Lees verder