Nog steeds samen voor ons Doesburg!

VVD Doesburg zet ook voor de nieuwe raadsperiode 2022-2026 haar schouders eronder om van onze mooie stad een nog betere stad te maken. Wij vinden het van belang dat mensen volop de ruimte moeten krijgen voor initiatieven en dat we het in onze stad samen doen: prettig wonen en leven, vrijheid om te ondernemen, fijn werken, mogelijkheden voor goede mantelzorg, de waardering voor vrijwilligerswerk etc. Wij willen een actieve dialoog met alle inwoners, bedrijven, verenigingen en partners. Hiermee zorgen we voor oplossingen door samenwerking, of ondersteuning waar mogelijk. Zo zorgen we met elkaar voor een zelfredzame samenleving waarin iedereen kan meedoen.   

Ook deze nieuwe periode moeten we knopen doorhakken en resultaten bereiken:

Ø  Werkgelegenheid Doesburg moet meer bedrijven aantrekken, en daarmee meer werkgelegenheid. Hierop willen we een visie zien. Het toerisme, als onderdeel daarvan, is van groot belang voor onze stad. We moeten hierin blijvend en meer investeren.

Ø  Sporthal Beumerskamp willen we toevoegen aan het zwembad waardoor één mooie nieuwe sportlocatie op Den Helder ontstaat met daarmee alle synergievoordelen. Hierdoor ontstaan 3 verspreide sportlocaties voor heel Doesburg: Den Helder, Sportpark Doesburg en Tennis-/Looierspark.

Ø  Woningen bouwen Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. Daarvoor moeten we meer gaan bouwen. We willen snel inzicht in alle mogelijke locaties om voor het middensegment huur- en koopwoningen te gaan ontwikkelen en hiermee doorpakken op daadwerkelijke realisatie.

Ø  Het sociaal domein (zorg, werk en inkomen) kan en moet anders: een groot deel van de gemeentefinanciën gaat hierin om. De gemeente moet slechts een vangnet zijn, en inwoners stimuleren om mee te doen! Hiervoor willen we naar een meer efficiënte invulling. Op uitvoeringsniveau willen we dit domein omvormen naar één toegangsloket en één team.  Los hiervan vragen we wel speciale aandacht voor de invulling van de jeugdzorg.

 

Om dit te bereiken, hebben we uw stem hard nodig op 16 maart 2022. Iedereen doet mee: u toch ook?