Doen wat nodig is!

‘Wij leven in een vrij land, waar ieder mens gelijkwaardig is en waar elke vorm van discriminatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid en de samenleving is.’

Dit is één van de belangrijkste standpunten van de VVD. Een standpunt waar men zich, niet alleen in de landelijke, maar óók in de plaatselijke politiek, hard voor maakt.

De VVD-afdeling Doesburg bestaat uit een vaste groep actieve leden die zich energiek inzet voor dit liberale gedachtegoed. Om echter nóg meer voor de Doesburgse bevolking te kunnen betekenen, zijn enthousiaste inwoners nodig die geïnspireerd zijn door de (plaatselijke) structuur van de VVD. Inwoners die daarom bereid zijn om de activiteiten voor en achter de schermen te steunen.              Om mee te denken in een open sfeer. 

Oók jongeren die zich bij allerlei maatschappelijke vraagstukken betrokken voelen zijn van harte welkom! Op deze manier heeft de jeugd inspraak en tevens een stem binnen de lokale politiek.

Een VVD-lidmaatschap is niet nodig om de afdeling Doesburg te steunen.

De VVD-afdeling Doesburg wil het belang dat zij voor de samenleving vormt maken tot iets waar rekening mee gehouden wordt.                                                                                                              En dat kan door te DOEN WAT NODIG IS: sámen en vóór de inwoners van Doesburg.

Bent u na het lezen van deze publicatie geïnteresseerd in de lokale VVD en zou u binnen deze partij activiteiten uit willen voeren om inwoners in Doesburg meer te betrekken bij die lokale politiek?

Neem dan contact op via info@vvddoesburg.nl

U bent van harte welkom!